Invited Speakers 2013-2018

2018

Пленарна сесия на тема: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Място: Културно-информационен център „Безистен“, гр.Ямбол

Keynote Presentation:
1. Предизвикателства към политиците за развитието на науката и образованието в България и ролята на учените и преподавателите- Българската STEM платформа и – SpiCy-MiNT роботизрана технологична платформа

Лектор: Проф. Костадин Костадинов, Ръководител на научно направление „Механика на дискретни системи“ в Института по механика към БАН, Мениджър „Интелектуална собственост“ в Института по полимери към БАН

Keynote Presentation:
2. Проект на национална програма за дигитална трансформация на образованието

Лектор:проф. Ангел Смирикаров – Ръководител на Център за иновативни образователни технологии, Координатор на Българския виртуален университет и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии

Keynote Presentation:
3. Научная работа филиала Московскогогосударственного университета имени М.В. Ломоносова в Севастополе

Лектор:д-р Елена Багумиан – завеждащ отдел „Международно сътрудничество“, Московски държавен университет „М.Ломоносов“ – Русия, филиал Севастопол

2017

Keynote Presentation:
1. Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

доц. д-р Дарина Заимова
Зам. Ректор Проектна дейност

Keynote Presentation:
2.Хоризонт 2020 – Applied Research Solutions

Евгени Косев
www.ars-consult.eu

Keynote Presentation:
3.Research Funding for Sustainable Future: Czech Republic

Petar Sabev Varbanov
Sustainable Process Integration Laboratory (SPIL) NETME CENTRE,
Brno University of Technology Brno, Czech Republic

2014

Keynote Presentation:
1.КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИИТЕ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН.

Георги Тасев1, Красимира Георгиева2, 1Лесотехнически университет – София, България, 2Факултет“Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет, България.

Keynote Presentation:
2.COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF RUSSIAN AND BULGARIAN STUDENTS: CROSS-NATIONAL STUDY.

Larisa Tarasenko1, Emiliya Dimova2, 1Southern Federal University, Russia, 2Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, Bulgaria.