Greetings to the participants of ICTTE 2014

ICTTE-2014: International Conference on Technics, Technologies and Education 2014

Dear Colleagues,

I am pleased to invite you officially to participate in the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2014 that will be held on 30 and 31 October, 2014 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Trakia University, Bulgaria.
That edition of the Conference is special for us, because the event is dedicated to 50th Anniversary of Higher Education in Yambol.
We are looking forward to seeing our friends and meeting new colleagues with whom to exchange valuable experience in researches in the fields of technics, technologies and education.

Assoc. Prof. Krasimira Georgieva, PhD
Dean of the Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria
Chairwoman of Union of Scientists in Bulgaria, Branch of Yambol

Greetings to the participants of ICTTE 2013

ICTTE-2013: International Conference on Technics, Technologies and Education 2013

The Conference is supported by Bulgarian Ministry of Education and Science!

Dear Colleagues, Ladies and Gentlemen,

It is great honor for me to be President of the International Scientific Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013, which will be held in Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria, October 30 and 31, 2013.

I am pleased to invite you officially to participate in the conference. I hope that, in the time of the sessions, representatives of science and higher education from different universities and countries will have possibility about ideas changing, to make discussions and to develop mutually cooperation in the conditions of European integration.

I want to share with you that such scientific forums will ensure the development of the faculty and realized international contacts will consolidate its international recognition.

I am happy to greet you on behalf of the leadership of Trakia University and Faculty of Technics and Technologies, with “Welcome in Bulgaria and the town of Yambol!”

Prof. Ivan Stankov, DSc
Rector of Trakia University of Stara Zagora
President of the International Scientific Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2013

Dear Colleagues,

Faculty of Technics and Technologies in Yambol of Trakia University in Stara Zagora, Bulgaria is a successor of long historical traditions which are inherited from self pre-existing structural units. Faculty has developed, intensifed and established its position and reputation as an educational, scientific and cultural center in recent years.

I am particularly pleased that at Faculty conference the scientists, the young researchers and the students from Bulgaria and abroad will meet to exchange and share experience and scientific results in different fields of technology, education, applied sciences and innovation. I hope they will discuss challenges in making of contemporary solutions and development of new ideas.

On behalf of the Organizing and Scientific Committees I am pleased to invite you officially to participate in the International Conference on Technics, Technologies and Education 2013 that will be held on 30 and 31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Trakia University, Bulgaria.

We are looking forward your participation in the conference and we believe that the upcoming conference will create conditions for fruitful discussions in various scientific trends, opportunities for establishing constructive contacts for future research projects and friendly meetings.

Assoc. Prof. Krasimira Georgieva, PhD
Dean of Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria,
Chairwoman of the Organizing Committee

Вестник “Делник”, Ямбол, 31.10.2013

“Участниците представиха своите доклади по 7 научни направления

Международна конференция във Факултет „Техника и технологии”

Форумът събра в Ямболското висше учебно заведение учени от 13 държави

Георги Александров

Международна научна конференция под надслов „Техника, технологии и образование” бе открита вчера във Факултет „Техника и Технологии” – Ямбол. В ямболското висше учебно заведение се събраха представители на научните среди от 13 страни: България, Азербайджан, Чехия, Египет, Гърция, Литва, Македония, Португалия, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Великобритания. На официалното откриване присъстваха и кметът на Ямбол Георги Славов, ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Иван Станков, преподавателския състав на факултет „Техника и технологии” и голяма част от възпитаниците на факултетаОфициалното откриване на конференцията бе направено от зам.-декана по международната, научна и административна дейност на факултет „Техника и технологии” доц. д-р Златина Казлачева с думите: „Добре дошли на откриването на Международната научна конференция „Техника, технологии и образование” 2013 г., организирана от Факултет „Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора”. Доц. д-р Златина Казлачева представи гостите и участниците в международната конференция на английски – работния език на форума.

Приветствие към участниците отправи и ректорът проф. Иван Станков: „Изключително ми е приятно от името на академичното ръководство на Тракийския университет и лично от мое име да ви приветствам с настоящата конференция, да ви пожелая много приятна, ползотворна и ефективна работа. Използвам случая да изкажа моята благодарност към организаторите на настоящата конференция, да благодаря на целия колектив на Факултет „Техника и технологии” не само за организацията, която е направена, а за всички добри неща, които се случват във факултета. Моята оценка за работата на факултета е изключително висока”, каза той.Кметът Георги Славов също пожела успех на конференцията и изтъкна ролята на Факултет „Техника и технологии” за развитието на науката в Ямбол, както и положителното развитие от година на година на ямболското висше учебно заведение.След официалното откриване започна и същинската част на конференцията с доклади по направленията „Техника и технологии в машиностроенето, земеделието и автотранспорта”, „Моден и текстилен дизайн и технологии”, „Електротехника, електроника и автоматика”, „Компютърни технологии”, „Енергетика, енергийна ефективност, архитектура”, „Технология на храните” и „Учене през целия живот”.”