Accepted papers 2018

Proceedings of the ICTTE 2018

Chief editor: Prof.Eng. Krasimira Georgieva, PhD

ISSN: 1314 – 9474 (CD – ROM), ISSN:  2603 – 445X (Online), Copyright ©

Title Authors Full text
SECTION 1. TECHNICS AND TECHNOLOGIES IN MECHANICAL, AGRICULTURE AND TRANSPORT 
CHARACTERIZATION OF MULTILAYER FILMS BASED ON RECYCLED HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) USING METHODS OF IR-SPECTROSCOPY   Krasimira Georgieva,

Yordan Denev,

Nikola Todorov,  

Download PDF
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ГОРЕЩИТЕ МЕТОДИ ЗА ВЪЗСТАНOВЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ   Илия Тодоров,

Митко Стоянов,

Митко Николов,

Владислав Иванов,  

Download PDF
РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИВО С ДОБАВКИ   Петър Казаков,

Атанас Илиев,

Емил Маринов,

Добри Русев,  

Download PDF
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ ЧРЕЗ МЕТОДИ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ЯМБОЛСКИ АГРОРЕГИОН   Виолета Вътева,   Download PDF
ANALYSIS OF MODELS AND ALGORITHMS FOR MEASURING THE AREA OF VINE LEAVES   Krasimira Georgieva,

Miglena Kazakova,

Zlatin Zlatev, 

Download PDF
АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СТАБИЛНОСТТА НА  ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО КРИВОЛИНЕЙНА ТРАЕКТОРИЯ   Георги Георгиев,    Download PDF
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕМАТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРИ  ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ В ПРИНУДИТЕЛЕН ПРАЗЕН ХОД  Ивелин Костов,    Download PDF
SECTION 2. FASHION AND TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY
МОДЕЛНИ ВАРИАНТИ НА ПРОРЯЗАН ДЖОБ ЗА ДАМСКО САКО ИЗРАБОТЕНИ НА ШЕВЕН АВТОМАТ ДЮРКОП745-35B    Петрунка Костадинова,

Галя Долапчиева,  

Download PDF
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ДАМСКИ РОКЛИ ОТ ТРИКОТАЖ   Таня Пенева,

Диана Балабанова,  

Download PDF
ДИЗАЙН И МОДЕЛИРАНЕ НА ДАМСКО ОБЛЕКЛО С ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА НОСИЯ ОТ ПИРИНСКИЯ РЕГИОН    Ангелина Косинкова-Стоева,   Download PDF
ДИЗАЙН И МОДЕЛИРАНЕ НА ДАМСКО ОБЛЕКЛО С ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА НОСИЯ ОТ РОДОПСКИЯ РЕГИОН   Десислава Георгиева,   Download PDF
SYNTHESIS OF DOUBLE-LOBED CAM MECHANISMS WITH TRANSLATING DOUBLE – ROLLER FOLLOWER  Roumen Roussev,

Vitan Galabov, 

Download PDF
SECTION 3. ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND AUTOMATION 
DETERMINATION OF INFLUENCE ENERGY IN TECHNO-SPHERE SECONDARY  CIRCUITS   Tahir Lazimov,

Samira Gahramanova,  

Download PDF
MECHANICAL VIBRATION MONITORING ON  DIRECT CURRENT MOTOR IN MINI  SUMO ROBOT   Ali Sinan Cabuk,   Download PDF
INSTRUMENT FOR MEASURING AND RECORDING ELECTRICAL LOAD PROFILES  Yuri Kolev,

Атanas Atanasov

Таnia Pehlivanova, 

Download PDF
SECTION 4. COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLIED MATHEMATICS 
АСПЕКТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИРМЕН WEB-САЙТ И РОЛЯТА МУ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА   Петър Халачев,

Виктория Радева,

Албена Никифорова,

Миглена Венева,  

Download PDF
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗБОРА НА ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА WEB-САЙТОВЕ   Петър Халачев,

Александра Тодева,

Гергана Георгиева,

Марина Жекова,

Марио Игнатов,  

Download PDF
FROM ICT SKILLS TO DIGITAL COMPETENCE FOR ACADEMIC NEEDS IN TRAKIA UNIVERSITY – STARA ZAGORA   Zlatoeli Ducheva,

Veselina Nedeva,  

Download PDF
ФАЗОВ ПОРТРЕТ НА ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ОТ ВТОРИ РЕД   Калоян Янков,   Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАЗОВИ РАВНИНИ С ПРОГРАМА WOLFRAM MATHEMATICA Е  Крум Виденов,  Download PDF
ПО-НИСКА ЛАТЕНТНОСТ В LPWAN МРЕЖИТЕ   Крум Виденов,

Георги Христов, 

Download PDF
SPECTRAL INDICES APPLICATION IN THE DETERMINATION OF CROSSBRED LAMBS SLAUGHTER INDICATORS   Zlatin Zlatev,  Download PDF
SELECTION INFORMATIVE GEOMETRIC FEATURES FOR SEPARATION OF EGGS IN CLASSES  Mariya Georgieva-Nikolova,   Download PDF
УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ   Таня Пехливанова

Камен Кънчев, 

Download PDF
ПРИСТАВКА КЪМ МУДЪЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ВИД ВЪПРОСИ  Таня Пехливанова

Камен Кънчев, 

Download PDF
SECTION 5. ENERGY, ENERGY EFFICIENCY, ARCHITECTURE 
ПРОУЧВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОТКРИТИТЕ  КАНАЛИ ЗА НАПОЯВАНЕ   Румен Гаджев,

Йордан Геренски, 

Download PDF
ВЪРХУ РЕЖИМИТЕ НА ТЕЧЕНИЕ ФОРМИРАЩИ СЕ ПРИ НАПОРНИТЕ ТРЪБОПРОВОДИТЕ ЗА НАПОЯВАНЕ   Румен Гаджев,   Download PDF
АНАЛИЗ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ЛАБОРАТОРНА УРЕДБА ЗА БИОГАЗ   Нели Георгиева,

Красимир Иванов,

Красимир Йорданов,  

Download PDF
ELEMENTS OF PRINCIPLES INFLUENCING THE PARK COMPOSITION   Katerina Despot,

Vaska Sandeva,  

Download PDF
HE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN KAZAKHSTAN  Gulnar Sydykova,

Aizat Begzhan,  

Download PDF
SECTION 6. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
EXAMINATION OF THE WEED FLORA OF RUDER HABITATS AND THE POSSIBILITY  OF SUPPRESSION WITH HERBICIDES   Milic Vojinovic,

Jelica Zivic,

Sanja Peric,

Miroljub Aksic,  

Download PDF
INFLUENCE OF ADDITIVES ON SPECTROSCOPIC CHARACTERISTICS OF THE  CARMINIC ACID   Violeta Rakic,

Milena Miljkovic,

Vojkan Miljkovic

Nemanja Stancic,  

Download PDF
STUDY OF WEED FLORA OF MAIZE CROPS IN THE NISAVA DISTRICT   Jelica Zivic,

Milic Vojinovic,

Ivica Stancic,

Sasa Petrovic,  

Download PDF
A COMPARATIVE ANALYSIS OF FERTILITY CHARACTERISTICS OF CHILLI PEPPERS GROWN UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL CONDITIONS   Ivica Stancic,

Sasa Petrovic,

Jelica Zivic,

Bratislav Pesic,

Nemanja Stancic,  

Download PDF
THE INFLUENCE OF THE WAXY WHEAT FLOUR ON THE CAKE`S STALING   Kateryna Iorgachova,

Olga Makarova,

Kateryna Khvostenko,   

Download PDF
CAROTENOIDS IN FOODS   Tatjana Pavlova,

Viktorija Stamatovska,

Ivan Dimov,

Gjore Nakov

Tatjana Kalevska,  

Download PDF
STYDY OF THE INFLUENCE OF FLAKING EINKORN, ON FOOD VALUE, IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY AND STARCH DIGESTION CONTEND ON BISCUITS  Ivan Dimov,

Gjore Nakov,

Viktorija Stamatovska,  

Download PDF
SECTION 7. LIFELONG LEARNING
АN ALGORITHM FOR DETERMINING WEEKLY LESSONS IN ALL DISCIPLINES STUDIED WITHIN THE SET MIX FOR SPECIFIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS   Mariya Eremieva, 

Emiliya Koleva  

Download PDF
RHETORICAL MOVES IN MEDICAL RESEARCH ARTICLES: SOME GENRE IMPLICATIONS IN A CROSS-LINGUISTIC STUDY   Ivaylo Dagnev,

Maria Saykova,

Maya Yaneva,  

Download PDF
MULTILINGUALISM AS AN INNOVATIVE IDEA AND TEACHING SYSTEM   Sharban Maigeldiyeva

Zhanna Iztleuova,  

Download PDF
MENTORSґ PREPARATION IN THE DUAL EDUCATION SYSTEM   Veneta Uzunova,

Lachezar Afrikanov,  

Download PDF
РОЛЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО  УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА ПРИ ДВИЖЕНИЕ В ПРИНУДИТЕЛЕН ПРАЗЕН ХОД  Ивелин Костов,   Download PDF
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАТЕРНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ; Krasen Yordanov,
Silviya Dicheva,
Stanka Hadzhikoleva,  
Download PDF
SECTION 8. STUDENT SECTION 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ РАСТЕЖА НА КОЛОНИИ ОТ ПЛЕСЕН   Росица Йорданова,

Петя Николова,

Станка Байчева, 

Download PDF
A COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR COUNTING OBJECTS IN IMAGES   Tatyana Dineva,

Nely Ruseva,

Mariya Georgieva-Nikolova,  

Download PDF
ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МРЕЖОВА И КОМПЮТЪРНА СИГУРНОСТ   Дарина Рахнева,

Ваня Стойкова,

Ангелина Чернева,

Крум Виденов,  

Download PDF
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПАТЕРНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  Красен Йорданов,

Силвия Дичева,

Станка Хаджиколева,  

Download PDF