Accepted papers 2017

Proceedings of the ICTTE 2017

Chief editor: Prof.Eng. Krasimira Georgieva, PhD

ISSN: 1314 – 9474 (CD – ROM)

Title Authors Full text
SECTION 1. TECHNICS AND TECHNOLOGIES IN MECHANICAL, AGRICULTURE AND TRANSPORT
RELATIVIZATION OF CONFLICTING INTERESTS BETWEEN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND NATURE PROTECTION   Milica Dobricic,

Milica Maksic,  

Download PDF
CONFLICTING INSTITUTIONS IN PLANNING INFRASTRUCTURAL CORRIDORS: A CASE STUDY OF INFRASTRUCTURAL CORRIDOR NIS – BULGARIAN BORDER  Milica Dobricic,

Milica Maksic,  

Download PDF
CHARACTERIZATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS FROM OILS WITH DIFFERENT ORIGINS USING FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY  Krasimira Georgieva,

Petko Petkov,

Nikola Todorov

Yordan Denev,  

Download PDF
STUDIES ON THE PRODUCTIVITY OF NAKED OATS (AVENA NUDA, L.) VARIETY „MINA“, GROWN UNDER CONDITIONS OF ORGANIC FARMING IN SAKAR REGION, BULGARIA  Violeta Vateva,

Krasimir Trendafilov,  

Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МЯСТОТО НА РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЪРНЕНИЯ БУНКЕР  ВЪРХУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ЗЪРНОКОМБАЙНА   Красимир Трендафилов,

Драгомир Драгоев,   

Download PDF
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА КОПАЧНА МАШИНА  Красимир Трендафилов,

Неделчо Делчев,

Йордан Стоянов,

Галин Тиханов,   

Download PDF
X -RAY DIFFRACTION STUDY OF RESIDUAL STRESS DISTRIBUTION ON SURFACE OF LASER WELDED STEEL SHEETS   Capek, N. Ganev,

K. Trojan, J. Nemecek,  

Download PDF
СЕЛЕКЦИЯ НА ИНФОРМАТИВНИ ЦВЕТОВИ ПРИЗНАЦИ И СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЗДРАВО И ЗАРАЗЕНО ГРОЗДЕ    Красимира Георгиева,

Златин Златев,

Георги Георгиев,

Нели Георгиева,  

Download PDF
АНАЛИЗ НА АВТОМОБИЛНИ МАСЛА ПОСРЕДСТВОМ СЕНЗОРИ ЗА ГАЗ    Петър Казаков,

Златин Златев,  

Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА НАДЕЖДНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА  ТРАКТОРИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ   Свeтозар Маджов,   Download PDF
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРУКТУРА НА МЕТОДИКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ  Светозар Маджов,   Download PDF
SECTION 2. FASHION AND TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY
APPLICATION OF DEEP LEARNING IN APPAREL DESIGN    Lesya Sviruk,

Snizhana Kurochka,

Oksana Zakharkevich

Svetlana Kuleshova,  

Download PDF
METHOD OF ANALYZING IMAGES OF CLOTHES BASED ON KANSEI ENGINEERING  Snizhana Kurochka,

Lesya Sviruk,

Svetlana Kuleshova

Oksana Zakharkevich,  

Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ПЛАНИРАНЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА АУТСОРСИНГ И ERP    Елена Благова,

Благойка Пълева-Кадийска,  

Download PDF
ДИЗАЙН НА ДАМСКИ РОКЛИ НА БАЗА ИЗСЛЕДВАНЕ КОНСТРУКТИВНИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ В ТРАКИЙСКАТА НАРОДНА НОСИЯ   Милена Петрова,

Жулиета Илиева,  

Download PDF
ДИЗАЙН НА ДАМСКО САКО НА БАЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ФОРМООБРАЗУВАНЕТО НА ТРИИЗМЕРНИ ЕЛЕМЕНТИ СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ МОДНИ ТЕНДЕНЦИИ   Таня Пенева,

Златина Казлачева,

Петя Динева,  

Download PDF
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИКАЧВАНЕ НА ЯКА КЪМ ИЗДЕЛИЯ С ХАСТАР  Галя Долапчиева,   Download PDF
ТЕХНОЛОГИЧНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИ МОДЕЛИ ЯКИ  НА ДАМСКО САКО   Рени Димитрова,

Галя  Долапчиева, 

Download PDF
АНАЛИЗ НА ШЕСТЗВЕНЕН ВАТЪЛОВ МЕХАНИЗЪМ  Roumen Roussev,

Диана Балабанова, 

Download PDF
SECTION 3. ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND AUTOMATION
КРИТЕРИЙ ЗА НАДЕЖДНОСТ ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ  ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ    Евгения Василева,   Download PDF
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕДОСТАВЕНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ   Евгения Василева,

Мишо Мацанков,  

Download PDF
PARTIAL DISCHARGE INCEPTION VOLTAGE CHANGE IN LOW VOLTAGE ELECTRIC MOTORS, CASE STUDY: HIGH DC CURRENT EXCITATION EFFECT   Emel Onal,

Nezih Ozcelik 

Download PDF
LOAD ANALYSIS FOR DISTRIBUTION SYSTEM AT BLACK SEA REGION IN TYRKEY   Emel Onal,   Download PDF
STUDYING WITH FEEDBACK CONTROLLER PARAMETERS ON A PERMANENT MAGNET  DIRECT CURRENT MOTOR   Hakan Ayirga,

Taner Dindar, 

Fusun Serteller,  

Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРИРАЩИ И ДИФЕРЕНЦИРАЩИ ЗВЕНА  Васил Миловански,

Нели Георгиева,  

Download PDF
SECTION 4. COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLIED MATHEMATICS 
ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СТРУКТУРНА ДЕКОМПОЗИЦИЯ   Матьо Динев,

Валентина Кукенска,  

Download PDF
АНАЛИЗ НА СТЕГАНАЛИЗИРАЩИТЕ МЕТОДИ В ИЗОБРАЖЕНИЯ  Христо Терзиев,

Веселка Стоянова, 

Download PDF
МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ   Тодор Рачовски,

Станка Хаджиколева,

Емил Хаджиколев,  

Download PDF
OPTIMIZATION TASKS FOR BINARY MIXTURES   Kaloyan Yankov,   Download PDF
INVERSE KINEMATICS FOR EDUCATIONAL ROBOT MOVER 4   Kaloyan Yankov,   Download PDF
ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ДЕЙТА ЦЕНТРОВЕ   Росен Радков, 

Петър Антонов, 

Download PDF
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТОВИ И СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ОБЕКТНИ ОБЛАСТИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ   Мирослав Василев,  Download PDF
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОВИДНОСТИ НА ТИЛМИКОЗИН ПРИЛОЖЕН ВЪРХУ ПРАСЕТА   Калоян Янков,

Миглена Казакова,  

Download PDF
AN APPLICATION OF GEOMETRICAL ISOMETRIES IN NON−PLANAR POLYCYCLIC MOLECULES (CORANNULENE, SUMANENE, FULLERENE)   Miroslava Ivanova

Lilko Dospatliev,  

Download PDF
АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМИРАНЕ   Галя Шивачева,

Георги Тотков,  

Download PDF
ANTIMICROBIAL OF VOLUME POROSITY IN MEMBRANE TECHNOLOGY TO WATER/WASTEWATER-FILTRATIONS FOR THE MIDDLE-EAST REGION   Elsayed Elnashar,   Download PDF
DECISION SUPPORT SYSTEM FOR HIGHER EDUCATION (RESEARCH` EXAMINERS & REVIEWERS) IN EGYPTIAN  Elsayed Elnashar,

Ahmed Heggi,  

Download PDF
SECTION 5. ENERGY, ENERGY EFFICIENCY, ARCHITECTURE
ОПИТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР ПРИ  ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА    Петко Цанков,  Download PDF
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ЕНЕРГЕТИКА“ ПРИ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ ДО 2030 ГОДИНА   Иван Лазаров,

Йордан Маринов,

Милена Иванова,  

Download PDF
ХИДРОДИНАМИКА НА КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕНЕН АПАРАТ   Иван Бинев,

Красимир Иванов,

Виолета Рашева,

Георги Комитов,

Юлиян Вълчев,  

Download PDF
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯМИ ИЗТОЧНИЦИ   Нели Георгиева,

Елена Балчева,

Красимира Георгиева,

Красимир Иванов,  

Download PDF
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР НА ВЪЗОБНОВЯМИ ИЗТОЧНИЦИ В АСПЕКТА НА НОВИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  Нели Георгиева,

Елена Балчева,

Красимира Георгиева,

Красимир Иванов,  

Download PDF
SECTION 6. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
IMPACT OF THE NUMBER OF SOMATIC CELLS ON MILK QUALITY   Tatjana Kalevska,

Zora Uzunoska,

Viktorija Stamatovska,  

Download PDF
WHEY PROPERTIES AND ITS USE FOR PRODUCTION OF FUNCTIONAL AND PROBIOTIC  DRINKS   Tatjana Kalevska,

Zora Uzunoska,

Viktorija Stamatovska

Aleksandar Saveski,  

Download PDF
POTENTIAL USE OF SOME PSEUDOCEREALS IN THE FOOD INDUSTRY   Viktorija Stamatovska,

Gjore Nakov,

Zora Uzunoska,

Tanja Kalevska,

Marija Menkinoska,  

Download PDF
THE EFFECT OF ENZYME PREPARATIONS WITH DIFFERENT DIRECTION ACTION ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT DOUGH   Tatyana Lebedenko,

Natalia Sokolova,

Andrii Onishchuk,  

Download PDF
 INTENSIFICATION OF FERMENTATION OF SEMI-FINISHED PRODUCTS OF HARDTRACKS WITH LOWERED SUGAR CAPACITY   Kateryna Iorgachova,

Olga Makarova,

Kateryna Khvostenko,

Anastasia Fateeva,  

Download PDF
PUBLIC OPINION SURVEY ABOUT CONSUMPTION OF CEREALS AND THEIR PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE REPUBLIC OF BULGARIA   Gjore Nakov,

Nastia Ivanova,

Tzonka Godjevargova,

Stanka Damyanova,  

Download PDF
FATTY ACID COMPOSITION IN MEDICINAL MUSHROOMS (CRATERELLUS TUBAEFORMIS)   Lilko Dospatliev

Miroslava Ivanova,

Zhana Petkova,

Maria Angelova-Romova,

Ginka Antova,  

Download PDF
THE THERMODYNAMIC DIAGRAMS FOR PHASE EQUILIBRIUM OF SYSTEMS ESSENTIAL OIL OF DILL – WATER AND DETERMINATION OF HEIGHT FOR COHOBATION COLUMN   Milen Dimov,

Stanislava Tasheva,

Krasimira Dobreva,

Albena Stoyanova,  

Download PDF
РАЗГРАНИЧАВАНЕ АРОМАТА НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ БЯЛ РИГАН ЧРЕЗ СЕНЗОРИ ЗА ГАЗ   Златин Златев,   Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В  ГОРСКИТЕ ПЛОДОВЕ, С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СУРОВИНА ЗА  ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУНКЦИОНАЛНИ НАПИТКИ   Радостина Стефанова,

Антоанета Георгиева,

Красимир Кръстев,  

Download PDF
MODERN AND RAPID METHODS FOR TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF FOODSTUFFS WITH BACTERIAL CONTAMINATION   Rozalina Yordanova,

Katya Kichukova,  

Download PDF
ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ БЯЛ РИГАН (ORIGANUM HERACLEOTICUM L.)  Станка Байчева,   Download PDF
SECTION 7. LIFELONG LEARNING 
МЕТОДИКА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО СЪСТАВЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ   Мария Еремиева,

Емилия Колева,  

Download PDF
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН, ЛОГИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ   Мария Еремиева,

Емилия Колева,  

Download PDF
МОБИЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОЧИТАНОТО СРЕДСТВО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ   Таня Паскалева,

Дарина Иванова,

Антон Цеков,  

Download PDF
APPLICATION OF AUGMENTED REALITY IN HIGHER EDUCATION   Крум Виденов,

Ваня Стойкова,

Златина Казлачева,  

Download PDF
МЕХАНИЗЪМ НА РЕГУЛИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ И СПОСОБНОСТ НА ЛИЧНОСТТА ЗА СУБЕКТИВЕН КОНТРОЛ   Нели Колева,   Download PDF
САМОИЗРАЗЯВАНЕ И САМОУТВЪРЖДАВАНЕ КАТО МЕХАНИЗМИ НА САМОРЕГУЛИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ   Нели Колева,   Download PDF
CHESS-PLAY AS THE EFFECTIVE TECHNIQUE IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING   Joanna Harazinska,

Anna Harazinska 

Download PDF
ЗА НЯКОИ СОЦИАЛИЗИРАЩИ АСПЕКТИ НА КОМУНИКАТИВНАТА КУЛТУРА НА  СТУДЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ   Емилия Димова,

Михаил Майсурадзе,  

Download PDF
ФОРМИРАЩОТО ОЦЕНЯВАНЕ В  ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА  ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА  УЧЕНЕТО    Маргарита Пехливанова,

Златоели Дучева,

Пламен Дучев,  

Download PDF
SECTION 8. STUDENT’S SECTION
АНАЛИЗ НА ЦВЕТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ    Росица Йорданова,

Пламена Иванова,

Мирослав Василев,  

Download PDF
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРА В СУШИЛНЯ   Петя Николова,

Дарина Рахнева,  

Download PDF
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИ ТЕХНИКИ   Татяна Динева,

Мирослав Василев,

Антоанета Димитрова,

Пламен Дучев,  

Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО МНЕНИЕ ПРИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕТО НА МОДНИ КОЛЕКЦИИ   Таня Димитрова,

Нели Русева,

Петя Бонева,  

Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН КОСТЮМ   Пламена Георгиева,   Download PDF
 ПРЕДСКАЗВАНЕ НА МОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ  Мария Пантулова,  Download PDF