Accepted papers 2016

Proceedings of the ICTTE 2016

Chief editor: Prof.Eng. Krasimira Georgieva, PhD

ISSN: 1314 – 9474 (CD – ROM)

Title Authors Full text
SECTION 1. TECHNICS AND TECHNOLOGIES IN MECHANICAL, AGRICULTURE AND TRANSPORT
AN IMPLEMENT FOR MECHANIZATION OF OLEAGINOUS ROSE HARVESTING  Snezhan Bozhkov,

Miho Mihov,

Emanuel Badrikov,

Stanislav Stanchev, 

Download PDF
ОБОСНОВАВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПНЕВМАТИЧНА УРЕДБА ЗА ОТКЪСВАНЕ НА ЦВЕТА ПРИ БРАНЕ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА  Станислав Станчев,

Снежан Божков, 

Download PDF
ROUTING URBAN TRANSPORT NETWORK WITH WEIGHING ARCS FUZZY NUMBERS AND APPLICATION IN EMERGENCY MEDICAL AID  Petya Stoyanova,  Download PDF
 POTENTIAL AND OPPORTUNITIES FOR GROW THE SPRING NAKED OATS VARIETY „MINA“ (AVENA NUDA, L.) IN THE CONDITIONS OF ORGANIC FARMING IN SAKAR AGRO REGION  Violeta Vateva,

Krasimir Trendafilov,

Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОДВИЖЕН, ДВУНОЖОВ БЛОК ЗА РАЗСТЪРГВАНЕ С ОСОВО РАЗМЕСТЕНИ РЕЖЕЩИ ПЛАСТИНИ  Павел Петров,

Нели Георгиева,

Михаил Кършаков,  

Download PDF
КОМБИНИРАН ИНСТРУМЕНТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ОБРАБОТВАНЕ ОТВОРИТЕ   НА ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ  Павел Петров,

Нели Георгиева,

Михаил Кършаков,  

Download PDF
АНАЛИЗИРАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАЗСТОЯНИЕТО ОТ ОБЕКТА ДО МАТРИЦАТА НА СНИМАЧНАТА ТЕХНИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗМЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧРЕЗ  ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯ МЕТОД  Георги Георгиев,  Download PDF
ОПРЕДЕЛЯНЕ  ВЛИЯНИЕТО НА ФОКУСНОТО РАЗСТОЯНИЕ ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ  ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗМЕРНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧРЕЗ ФОТОГРАМЕТРИЧНИЯ МЕТОД  Георги Георгиев,  Download PDF
ИЗСЛЕДВАНЕ РАБОТАТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С ОХЛАДЕНИ И ГОРЕЩИ РЕЦИРКУЛИРАЩИ ГАЗОВЕ   Петър Казаков,

Митко Димитров, 

Download PDF
ИЗБОР НА МАШИНИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИМ ПОКАЗАТЕЛИ  Драгомир Драгоев,

Миглена Казакова, 

Download PDF
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ  И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА МАШИНИТЕ  Невена Иванова,

Красимир Кръстев, 

Download PDF
 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТА НА ДИАГНОСТИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА  МАШИНАТА  Невена Иванова,

Красимир Кръстев,

Download PDF
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО  ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИТЕ ПО ГРАНИЧНИ НАДЕЖДНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Невена Иванова,  Download PDF
 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТ ЛЕСА  Михлин П.;

Свeтозар Маджов,

Download PDF
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТНИХ ВРЕМЕННЫХ ЛЕСНЫХ  ДОРОГ  В.Николаев;

Светозар Маджов, 

Download PDF
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗИМНИХ ЛЕСНЫХ ДОРОГ В.Николаев;

Светозар Маджов, 

Download PDF
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА  ДЪРВОДОБИВА В БЪЛГАРИЯ ПО РАВНИЩЕТО НА КАЧЕСТВО ИМ Светозар Маджов,

Сотир Глушков, 

Download PDF
SECTION 2. FASHION AND TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY
ACHIEVEMENT OF THE HIGHEST LEVEL OF SAFETY AND HEALTH AT WORK AND THE SATISFACTION OF EMPLOYEES IN THE TEXTILE INDUSTRY   Snezana Urosevic,  Download PDF
ANTIMICROBIAL BIO-NONWOVEN FABRICS FOR EYES’S SWATH AND DIAPERS FOR INFANT’S INCUBATORS  Elsayed A. Elnashar,  Download PDF
DESIGN ANALYSIS OF FUNCTIONAL TEXTILES FOR SMART AIRBAGS BY NANOTECHNOLOGY IN AUTOMOTIVE INDUSTRIAL   Elsayed A. Elnashar,  Download PDF
 THE ROLE OF FASHION PROGRAMS IN ARAB SATELLITE CHANNELS TO ORIENTING UNIVERSITIES YOUTHES FOR  FASHION TOWARDS INCREASING “MADE IN EGYPT“ Soad Mohamed Elmasry,

ElSayed Ahmed ElNashar,

Download PDF
 ОТ ДРЕВНОГРЪЦКИЯ ПЕПЛОС КЪМ СЪВРЕМЕННИЯ ПЕПЛУМ  Полина Минчева, Даниела Ганева, Красимира Апостолова, Светлозара Кирилова,  Жулиета Илиева, Download PDF
МОДЕН ДИЗАЙН С ЕЛЕМЕНТИ И ОРНАМЕНТИ ОТ ДРЕВНОГРЪЦКИЯ КОСТЮМ Полина Минчева, Даниела Ганева, Красимира Апостолова, Светлозара Кирилова, Download PDF
MATHEMATICAI  APPARATUS  USED  IN  “METHOD  OF  MODELS” FOR  THE  STUDY  OF  SLIDER – CRANK  MECHANISM  (RRRP)   Roumen Roussev,  Download PDF
MATHEMATICAL  APPARATUS  USED  IN  “METHOD  OF  MODELS” FOR  THE  STUDY  OF  FOUR – BAR  LINKAGE  MECHANISM  (RRRR) Roumen Roussev,  Download PDF
SECTION 3. ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND AUTOMATION 
A LOGARITHMIC SPECTRAL APPROACH TO FERRORESONANCE PHENOMENA IN A POWER SYSTEMS  Jelena Dikun,

Tahir Cetin Akinci,

Serhat Seker, 

Download PDF
ANALYSIS OF CIRCUITS WITH OPERATIONAL AMPLIFIERS  Anton Andonov,  Download PDF
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АСИМЕТРИЧНИ ИМПУЛСНИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА ВЪРХУ СТЪКЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ    Антон Андонов,   Download PDF
СЪЗДАВАНЕ НА  НОВ НЕПРЕКЪСНАТ МОДЕЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИНХРОНИЗИРАНА С ПОЛЕТО КООРДИНАТНА  СИСТЕМА  Даря Сиракова,  Download PDF
ВЪРХУ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВ ДИСКРЕТЕН МОДЕЛ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В УСТАНОВЕНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА  Даря Сиракова,  Download PDF
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАЙОННИ ПОДСТАНЦИИ В МРЕЖИ ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ТЕОРИЯТА НА ГРАФИТЕ Валентин Колев,

Васил Драмбалов,

Васил Спасов, 

Download PDF
СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ КОРЕКЦИЯ НА ФАКТОРА НА МОЩНОСТТА В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ  Антоанета Димитрова,  Download PDF
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ОТДЕЛЯНЕ НА ШАБЛОН“ ПРИ РАЗПОЗНАВАНЕ НА  БАКТЕРИИ ОТ РОД LACTOBACILLUS Мария Иванова Баева,

Иван Иванов,

Красимира Апостолова,

Петя Николова, 

Download PDF
МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТОВАРИ НА ДОМАКИНСТВО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОКОЛНАТА  СРЕДА Мишо Мацанков,

Дойчин Василев, 

Download PDF
SECTION 4. COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLIED MATHEMATICS
IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS OF EMBROIDERY ELEMENTS FROM BULGARIAN NATIONAL FOLK COSTUME  ElSayed A. ElNashar,

Zlatin Zlatev,

Vanya Stoykova, 

Download PDF
ANALYSIS OF DATA FROM SOFTWARE SENSOR FOR SMART AIRBAGS DEPLOYMENT  ElSayed A. ElNashar,

Zlatin Zlatev, 

Download PDF
МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА СПЕКТРАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ  Мирослав Василев,

Златин Златев,

Станка Байчева, 

Download PDF
 ИМПЕДАНСНИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТИТРУЕМА КИСЕЛИННОСТ  Мирослав Василев,

Красимир Николов,

Download PDF
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ Галя Шивачева,

Веселина Недева,

Венелин Бочев, 

Download PDF
SECTION 5. ENERGY, ENERGY EFFICIENCY, ARCHITECTURE 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ РЕСУРСНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВЕРИГИ ЗА БИОГОРИВА ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ  Юнзиле Джелил,

Евгений Ганев,

Драгомир Добруджалиев, 

Download PDF
СЕРВИТУТИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ – СПЕЦИФИЧЕН И НЕОБХОДИМ ЕЛЕМЕНТ В УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА  Гена  Велковска,  Download PDF
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ – ПРАВНИ РЕГЛАМЕНТИ  Гена  Велковска,  Download PDF
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ – ЯМБОЛ   Иван Бинев,

Красимир Иванов,

Елена Балчева,

Download PDF
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАСКАДНИ ХЛАДИЛНИ МАШИНИ   Красимир Иванов,

Нели Георгиева, 

Download PDF
 АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕТО  ПРЕЗ ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА  СГРАДИТЕ Иван Бинев, Download PDF
SECTION 6. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 ICP DETERMINATION OF Pb, Mn, Cu, Zn, Fe, K, Na, P, Mg AND Ca IN EDIBLE WILD MUSHROOM CANTHARELLUS CIBARIUS  Lilko Dospatliev,

Miroslava Ivanova,

Download PDF
STATISTICAL ANALYSIS OF Cu AND Zn CONCENTRATIONS IN BLACK TRUMPETS (CRATERELLUS CORNUCOPIOIDE).  ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT  Lilko Dospatliev,

Miroslava Ivanova, 

Download PDF
ЗАКВАСКА ЗА СИРЕНА С ВИСОКОПРОТЕОЛИТИЧЕН ЩАМ LACTOBACILLUS HELVETICUS  Жечко Димитров,  Download PDF
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОБИОТИЧЕН ЩАМ LACTOBACILLUS GASSERI КАТО ДОБАВЪЧНА КУЛТУРА ЗА КИСЕЛИ МЛЕКА  Жечко Димитров,

Калинка Балтова, 

Download PDF
ПОДБОР НА КОМПЛЕКС ОТ ИНФОРМАТИВНИ ЦВЕТОВИ ПРИЗНАЦИ ЗА  РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБЕКТНИ ОБЛАСТИ НА СВИНСКО МЕСО Станка Байчева,

Иван Пенчев,

Златин Златев,

Антоанета Димитрова,

Ралица Михова,  

Download PDF
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА КИСЕЛО МЛЯКО ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Ира Танева,

Златин Златев, 

Митко Петев,

Маргарита Великова,  

Download PDF
SECTION 7. LIFELONG LEARNING 
MEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING PHILOSOPHY  Elena Grednovskaya,

Svetlana Reschikova,

Kirill Rezvushkin, 

Download PDF
POSSIBILITIES FOR APPLICATION OF DOCUMENT CAMERAS AND WEBCAMS IN THE LECTURE HALLS AND LABORATORIES  OF THE UNIVERSITIES  Vanya Stoykova,

Zlatin Zlatev,

Stanka Baycheva, 

Download PDF
ПОРТФОЛИОТО – ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПРАКТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ У СТУДЕНТИТЕ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ  Тиха Делчева,

Елена Георгиева, 

Download PDF
 ДИАГНОСТИКА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ  Веселка Христова, Download PDF
 RESEARCHING THE LEVEL OF INFORMING OF ELDERLY PEOPLE ABOUT THE HEALTH PREVENTION AND PROPHYLACTICS Tanya Paskaleva, Download PDF