Accepted papers 2014

Proceedings ICTTE 2014 – Accepted papers; ISSN 1314-9474

Title Authors
SECTION 1. TECHNICS AND TECHNOLOGIES IN MECHANICAL, AGRICULTURE AND TRANSPORT ENGINEERING
CRITERIA FOR EVALUATION OF DISSERTATION PAPERS. Georgi Tassev,
Krasimira Georgieva
ВАРИАНТНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. Михаил Лепаров
МЕГАМЕТОД „ВЗАИМСТВУВАНЕ“ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ. Михаил Лепаров
NSTRUMENTS OF PLANNING OF TRANSPORT NETWORK IN THE CITY OF NIŠ IN SERBIA. Milica Maksić
Milica Igić
Nikola Cekić
Miomir Vasov
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ ТИПОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ТРЕВОСТОИ В САКАР ПЛАНИНА. Виолета Вътева
SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION PLANS. Milica Igić
Nikola Cekić
Miomir Vasov
Milica Maksić
X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF RESIDUAL STERSSES AFTER MILLING OF SUPER-ALLOYS. Nikolaj Ganev
Kamil Kolařík
Libor Beránek
Petr Mikeš
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФАКТИЧЕСКИЯ ЪГЪЛ НА ЗАТОЧВАНЕ НА ДИСКОВ НОЖ ЗА РЯЗАНЕ НА ХРАНИ. Мариана Ботева,
Иван Михайлов
КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАОСТРЯНЕ НА РЕЖЕЩИЯ РЪБ НА ДИСКОВ НОЖ Мариана Ботева,
Иван Михайлов
NANOSTRUCTURES IN NATURAL OBJECTS ora Kroisová,
Aleš Petráň,
Jiří Ron,
Pavel Kejzlar,
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДЕН СОФТУЕР ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТОЧНО ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ЧРЕЗ ФОТОГРАМЕТРИЯ Георги Георгиев,
Нели Георгиева
ОПТИМИЗИРАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА РЕМОНТНИ УСЛУГИ Невена Иванова,
Красимира Георгиева
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЛОГИСТИЧНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ Невена Иванова, Красимир Кръстев
РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОТОКА НА ОТКАЗИТЕ НА МАШИНИТЕ Невена Иванова, Красимир Кръстев
SECTION 2. FASHION AND TEXTILE DESIGN AND TECHNOLOGY
NEW APPROACH OF TECHNICAL CRITICISM OF EGYPTIAN ANCIENT CLOTHES WITH VITRUVIUS THEORS FOR FASHION DESIGN ElSayed A. ElNashar,
Hanaa H. Sidhom,
Zlatina Kazlacheva
SWELLING BLANKET THEORY OF WOVEN STRUCTURES Elsayed A. Elnashar,
Elsaid M. Elseginy
TRANSFERABLE SKILLS AND BASIC-KNOWLEDGE OF FASHION DESIGN CONTEXTS FOR TECHNICAL SCHOOLS OF TEXTILES Elsayed A. Elnashar,
Tamer Mohamed Kamel Motwall
MINISTRY OF CULTURE, EGYPT. UTILIZATION OF AESTHETICS VALUE OF TALLY WOVEN FABRIC STRUCTURES IN FASHION TRENDS Elsayed Elnashar, Jakleen Boshra Yoakim,
Masoud Fathy Abdelmaged
SOFT SET THEORY AND IT`S APPLICATION IN DECISION MAKING FOR TEXTILES AND APPAREL MARKTING Arafa A. Nasef,
Elsayed A. Elnashar
UTILIZING RUBBER TO ENRICH THE AESTHETICS OF WOMEN’S CLOTHES ACCESSORIES Enas Adel AlFawakhry
PRESENCE OF CARCINOGENIC AROMATIC AMINES IN TEXTILE DYE EXTRACTS AND THEIR FATE DURING THE HANDLING AND MANIPULATION TREATMENTS Yousif Elhassaneen,
Saly El-Ashmawy
UV-PROTECTING PROPERTIES, COLOR STRENGTH AND COLOR FASTNESS OF COTTON FABRICS DYED WITH NATURAL COLORANT AND ITS IMPROVEMENT Yousif Elhassaneen,
Ashraf Hashem
USE LEFTOVER FABRICS SYNTHESIS TECHNIQUE IN THE PRODUCTION OF CARPET COVERS THE JAW AND EASY TO INSTALL AND CARE FOR CHILDREN’S ROOMS Ghada Adel Al Kader Omar
FIBONACCI ROSE IN FASHION DESIGN Zlatina Kazlacheva
FIBONACCI ROSE IN TEXTILE DESIGN Julieta Ilieva
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ НА ВАРИАНТИ ЯКА-РЕВЕР Галя Долапчиева,
Светослава Яновска,
Катя Бюзюкева
INNOVATIVE OF FRESCOES IN SUZDAL KREMLIN CATHEDRAL FOR FASHION TRENDS BY USING CAD SYSTEMS Fady B. M. Hanna, Victor Kuzmichev, ElSayed A. ElNashar
COMFORT OF THERMAL INSULATIUON OF BULKY WOVEN FABRICS FOR CLOTHES ElSayed A. ElNashar,
Galina Bashkova
THE EFFECT OF EACH FABRIC CONSTRUCTION AND NUMBER OF GOG WEFT KNITTED FABRICS MACHINE ACHIEVE COHESION IN THE PROPERTIES OF THERMAL INSULATION FOR CLOTHING BAKERY WORKERS Ashraf M. Hashem,
Ehab A. ElNassan
ОЦЕНКА НА МЕТОД ЗА ДИГИТАЛНО СКАНИРАН Златин Златев
ARCHITECTURAL FASHION AS A HERALD OF NEW TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS OF THE FUTURE. GEOMETRY, COLLABORATION AND INTERDISCIPLINARY APPROACH IN FASHION DESIGN IN THE ХХI CENTURY Ina Trifonova
SMART SUPPORT SYSTEM FOR FASHION TRENDS OF KNITWEAR ElSayed A. ElNashar
КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЗМА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА НОЖНИТЕ РАМКИ НА ЖАКАРДОВА МАШИНА „GROSSE EJP 4” Диана Балабанова,
Румен Русев,
Красимир Деянов
ДИЗАЙН И МОДЕЛИРАНЕ НА ДАМСКИ РОКЛИ С ФИКСИРАНИ ДРАПЕРИИ Гергана Минева,
Златина Казлачева,
Жулиета Илиева
ДИЗАЙН НА ДАМСКО САКО С ДЕТАЙЛИ С НЕТРАДИЦИОННА ФОРМА Боряна Тончева,
Жулиета Илиева,
Златина Казлачева
ДИЗАЙН НА ПЕПЛУМИ С РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ ПРИ ДАМСКИТЕ РОКЛИ Петя Динева
SECTION 3. ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS AND AUTOMATION AND COMPUTER TECHNOLOGY 
A NEW WEARABLE ANTENNA DESIGNED USING GENETIC ALGORITHMS AND PARTIALLY MADE OF TEXTILE MATERIALS Stelios A. Mitilineos,
Savvas G. Vassiliadis,
Simos Simeonidis,
Stelios M. Potirakis,
Nikolaos A. Stathopoulos,
Stylianos P. Savaidis
THE CONCEPT AND DESIGN OF A WEARABLE SYSTEM USED BY A BLIND PERSON AND HER GUIDE DOG Irini A. Logothetis,
Savvas G. Vassiliadis,
Stelios A. Mitilineos,
Kleanthis Prekas
SINGLE-CLICK TO DATA INSIGHTS TRANSACTION REPLICATION AND DEPLOYMENT AUTOMATION MADE SIMPLE FOR THE CLOUD AGE Dimitar G. Nedev,
Niels Nes,
Hannes Mühleisen,
Ying Zhang,
Martin Kersten
ARCHITECTURE FOR INTEGRATED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR TRAKIA UNIVERSITY OF STARA ZAGORA Veselina I. Nedeva,
Dimitar G. Nedev
ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗЖИЧНИТЕ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-СЪВЕТВАЩИ СИСТЕМИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Белма Гаази,
Светослав Атанасов,
Пламен Даскалов,
Цветелина Георгиева,
Веселина Недева
ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕЗЖИЧНИТЕ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ В СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Белма Гаази,
Светослав Атанасов,
Пламен Даскалов,
Цветелина Георгиева,
Веселина Недева
MODEL IDENTIFICATION IN SOME BIOCHEMICAL ANALYTICAL TESTS Kaloyan Yankov
IMPORTANCE OF ARCHITECTURE BASED DOMAIN SPECIFIC SOFTWARE MODELLING Aleksandar Dimov
РАЗПРЕДЕЛЕНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ВЕРСИИТЕ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ Юрий Кузнецов,
Асен Божиков
АВТОМАТИЧНО ОТЧИТАНЕ НА ПОКАЗАНИЕТО НА АНАЛОГОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ Златин Златев
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ, ПРИЛОЖИМ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА Любомир Димитров,
Свилен Рачев
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ ЗА БУТАЛЕН КОМПРЕСОР Константинос Каракулидис,
Свилен Рачев
ВИРТУАЛНА СРЕДА ЗА АНКЕТИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА НАУЧНИЯ ПРОДУКТ Дилян Димитров,
Алдениз Рашидов
СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ – ЕДИН ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАДАЧИ Мирослав Лазаров,
Алдениз Рашидов
ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО И ОТНОШЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ТЯХ Ангелина Киркова,
Даниела Танева,
Йорданка Цокова,
Радослава Кацарска
ТАРИРАНЕ НА СЕНЗОРА НА СИСТЕМАТА Т-СКАН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ОКЛУЗАЛНИТЕ СИЛИ Пепо Йорданов,
Явор Калъчев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ В ЗАСТРАХОВАНЕТО Людмил Нейков
PEDAGOGICAL SUPPORT OF E-LEARNING USING CONDITIONAL ACTIVITIES IN LMS Nadezhda Angelova
A REVIEW STUDY ON FERRORESONANCE PHENOMENA IN POWER SYSTEMS Tahir Cetin Akinci,
Emine Ayaz,
Sezen Yildirim Unnu,
Serhat Seke
HYDROGEN FLOW CONTROL BY USING FUZZY LOGIC AND PID CONTROLLER METHODS FOR FUEL CELL POWER SYSTEMS Yüksel Oğuz,
Tolga Özer,
Tuba Nur Gül
МОДУЛИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕСИМЕТРИЧНИ РЕЖИМИ В ХИБРИДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ Стефка Неделчева,
Атанас Иванов
ТЕХНИКИ ЗА БЕЗКОНТАКТНА ДИАГНОСТИКА НА АСИНХРОННИ МАШИНИ – ЧАСТ I Димитрина Коева,
Неделчо Неделчев
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРУКТУРИ НА ПОЛЕВО ОРИЕНТИРАНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ Даря Сиракова
КВАЗИОПТИМАЛЕН СИНТЕЗ НА СПЕЦИФИЧНА ЗАЩИТА ЗА СИЛОВАТА ЧАСТ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ Кремена Димитрова
НОВОТО ПРИ ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ (SMART GRID) Красимира Керемидчиева
СТЕГО-АЛГОРИТЪМ ИЗПОЛЗВАЩ ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА СКРИВАНЕ НА ДАННИ Веселка Стоянова
СТЕГАНОГРАФИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С ПРЕДАВАНЕТО НА КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ Веселка Стоянова
SOLAR POWERED MULTI-PURPOSE MODEL AIRCRAFT Yasin Bektas, Taner Didar,
Mahir Akgu
SECTION 4. ENERGY, ENERGY EFFICIENCY, ARCHITECTURE 
АНАЛИЗ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛЕДВАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Виолета Рашева,
Иван Бинев,
Рашко Георгиев,
Станислава Ташева
ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Иван Бинев
NEW FORMATIVE TECHNOLOGY OF CONTAINER ARCHITECTUR Nikola Cekic,
Miomir Vasov,
Milica Maksic,
Milica Igic
TOWARDS THE RECONSTRUCTION OF THERMAL PERFORMANCES OF FLAT ROOFS Miomir Vasov,
Milica Maksic,
Milica Igic,
Nikola Cekic
ROLE OF INDUSTRIAL DESIGN IN THE PROCESS OF PRODUCT DEVELOPMENT aska Sandeva,
Katerina Despot
ART DECORATIVE APPEARANCE OF CHILDREN PARK Katerina Despot,
Vaska Sandeva
BIONICS IN INDUSTRIAL DESIGN Katerina Despot,
Vaska Sandeva,
Vladica Petrovik
INNOVATIVE CONCEPT SPATIAL VOLUME IN HISTORIC BUILDINGS Vaska Sandeva,
Katerina Despot,
Tamara Veselinova
SECTION 5. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
IMPROVEMENT OF BEEF BURGER NUTRITIVE VALUE USING SOME LEGUMES AS FAT REPLACER Lamiaa M. Lotfy,
Moustafa A. Owon,
Mervat I. El-Demery,
Amal S. Elmoghany
IMPACT OF DECOCTION DURATION ON THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF BULGARIAN ALLIUM URSINUM LEAVES Aneta Popova,
Dasha Mihaylova,
Jordanka Alexieva
BULGARIAN PLANTS – A POTENTIAL SOURCE OF VALUAABLE COMPOUNDS WITH ANTIOXIDANT CAPACITY – A REVIEW Lidya Georgieva,
Nadezhda Petkova,
Dasha Mihaylova
EFFECT OF DIET RECIPIE ON THE RESIDUES OF THE MALE AND FEMALE SEX STEROID HORMONES IN EGGS, MILK AND ITS PRODUCTS Samir M. Ahmed,
Ibrahim S. Salem,
Moustafa M. Zeitoun
DETERMINATION OF TOTAL POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF DIFFERENT EXTRACT FROM FICUS CARICA L. LEAVES Ivan G. Ivanov,
Nina Dencheva,
Nadejda Petkova,
Panteley Denev,
Atanas Pavlov
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM CONTAINER FOR RIPENING AND STORAGE OF WHITE BRINED CHEESE Petar Panayotov,
Liuben Zaneshev,
Katya Yoanidu,
Petya Boyanova
VARIATION OF THE TIME FOR INITIAL COAGULATION OF COW’S MILK IN DEPENDENCE ON THE AMOUNT OF CHYMOSIN Petar Panayotov,
Katya Yoanidu,
Petya Boyanova
FISH PRIMARY HEPATOCYTE CULTURE; A VALUABLE TOOL FOR PRODUCING OF SOME IMPORTANT NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL MACROMOLECULES IN VITRO Yousif Elhassaneen,
Manal Hassaan,
Ryeaan Sayed
COMPLEX IMPROVEMENT OF WHEAT BREAD QUALITY BY INTRODUCTION OF SALVIA OFFICINALIS AND HYPERICUM PERFORATUM Tatyana Lebedenko,
Viktoria Kozhevnikova,
Svetlana Vikul
SYNBIOTICS IN TECHNOLOGY MARSHMALLOW A. V. Korkach, G. V. Krusir
MODELING OF COLOR CHANGES IN BREAD CRUST DURING BAKING Zlatin Zlatev
РЕОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ПАСТООБРАЗНИ ПРОДУКТИ ОТ ДОМАТИ Антоанета Георгиева
ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОРГАНОЛЕПТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРСКИ ПЛОДОВИ КОНСЕРВИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ Антоанета Георгиева
ОСОБЕНОСТИ НА РЕОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ПШЕНИЧНО И РЪЖЕНО ТЕСТО И КАЧЕСТВО НА ХЛЕБНИТЕ ИЗДЕЛИЯ Антоанета Георгиева
SAFETYNESS OF CONSUMING IRRADIATED FOOD Snejana Dineva
POSSIBILITIES TO APPLY OF THE RESIDUAL MATERIAL AFTER EXTRACTION OF WILD ROSЕ HIPS IN FEEDINGSTUFFS Ira Taneva
ФАРИНОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТЕСТО ОТ БРАШНЕНО-БИЛКОВИ СМЕСИ Иван Димов,
Ана Кръстева,
Албена Дуракова
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЯЙЦА ОТ ЯПОНСКИ ПЪДПЪДЪЦИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМА ЗА КОМПЮТЪРНО ЗРЕНИЕ Златин Златев
КЛАНИЧНИ И МЕСОДАЙНИ КАЧЕСТВА НА ЧИСТОПОРОДНИ КРОСБРЕДНИ АГНЕТА И АГНЕТА КРЪСТОСКИ С МЕСОДАЙНИ ПОРОДИ Митко Петев,
Виолета Симеонова,
Слав Динев,
Женя Желязкова,
Деница Петрова
SECTION 6. LIFELONG LEARNING 
PROSPECTS OF YOUNG PEOPLE IN THE LABOR MARKET IN ESTIMATES OF RUSSIAN AND BULGARIAN STUDENTS Oxana Nor-Arevyan
АНАЛИЗ НА ОПИТА В ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ В ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЮЖНИЯ ФЕДЕРАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ – РОСТОВ НА ДОН Дутова Елена Валентиновна
EVALUATION OF THE APPLICATION OF INTERACTIVE PRESENTATION SYSTEMS IN HIGHER EDUCATION Vanya Stoykova
EDUCATIONAL GAMES AS A MOTIVATION TOOL FOR DIGITAL STUDENTS (A CASE STUDY) Valentin Atanassov,
Aneliya Ivanova
THE EFFECT OF INTERACTION BETWEEN VIRTUAL TOURS PRESENTATION TYPES AND ORIENTING STYLES OF LEARNER IN Developing Visual Thinking Skills and Learning Efficiency for Primary School Pupils Naglaa K. Mokhtar,
Mohamed R. AboHashiesh
THE IMPACT OF INTERACTIVITY BETWEEN WEB QUEST STRATEGY AND LEARNER COGNITIVE STYLE TO INCREASE MOTIVATION AND RESEARCH SKILLS Mohamed Radwan AboHashesh
ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА АКТИВНО УЧЕНЕ Лина Йорданова,
Надежда Ангелова,
Габриела Кирякова
Кое прави електронните учебници мултимедийни? Лина Йорданова,
Надя Маринова
INFORMATION SUPPORT OF E-LEARNING Gabriela Kiryakova
ПОВИШАВАНЕ ЗДРАВНАТА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ЦЕЛ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ Даниела Танева,
Йорданка Цокова,
Ангелина Киркова,
Тунджай Мустафа
ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ адослава Кацарска,
Тунджай Мустафа,
Мария Вакрилова-Бечева
EFFECT OF A MOTOR EDUCATION PROGRAM USING EVALUATIVE DOCUMENTS’ PACKAGE „PORTFOLIO“ ON DEVELOPING SENSORY MOTOR PERCEPTION IN KINDERGARTENS’ CHILDREN Gamal Ahmed Salama
ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Светослава Яновска,
Галя Долапчиева
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИК“ Йордан Ковачев,
Явор Калъчев
LANGUAGE STUDY TECHNIQUES Pshegusove Galina S.,
Ivanova Dinara N.
NEW TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL EXAMINATIONS AT POLISH SCHOOLS Yoanna Harazinska,
Sławomir Sołtysiak
XXI CENTURY TEACHER Marianna Styczyńska,
Adam Mickiewicz
АSSESSMENT OF LEARNING STRATEGIES IN SPECIALISED FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO MEDICAL BACHELOR ALUMNI Ivaylo Dagnev,
Maria Saykova
VIRTUAL CLASSROOM: ANALYSIS OF EXPECTATIONS AT EXIT IN ESP OF BACHELORS IN MEDICINE Ivaylo Dagnev,
Maria Saykova
ПУБЛИЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – СРЕДСТВО ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА СОБСТВЕНАТА ЗНАЧИМОСТ Дарина Иванова
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И МОБИЛНОСТ – ФАКТОР ЗА РEAЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ Христина Милчева,
Мария Димова
ПРОБЛЕМНОТО ОБУЧЕНИЕ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА” Светлана Делчева
МОТИВАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ Снежана Драгушева,
Диана Паскалева
ЗА НАДЕЖДНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО:ФИЛОСОФСКИ АСПЕКТИ И ПРОБЛЕМИ Николай Атанасов
ИДЕНТИЧНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА НЕСИГУРНОСТ – ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ Николай Атанасов
EDUCATION AS AN IMPORTANT RESOURCE OF THE 21ST CENTURY Snezana Urosevic,
Momir Grahovac
ВЗАИМНОТО РЕЦЕНЗИРАНЕ НА КУРСОВИ ПРОЕКТИ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ Георги Иванов,
Ангелина Калинова
ДИДАКТИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В СВЕТЛИНАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА Биянка Торньова,
Таня Паскалева