About ICTTE 2019

Международна научна конференция “Техника, технологии, образование” – ICTTE 2019

Снимки, видеа и отзвук в медиите

2019, 16-18 Oct: (Web page – HTML

Accepted papers2019 Proceedings – PDF)

Information will be in English very soon…

На 16 октомври 2019 година в Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол от 14 ч. тържествено бе открита традиционната Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019, организирана от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора. Конференцията се провежда ежегодно под това наименование от 2013 год. като тази година е под мотото „55 години висше образование в Ямбол“, отчитайки годишнината от създаването на учебното заведение.
Тазгодишното издание на конференцията е съфинансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и културата и в него ще вземат участие учени от 13 държави, от университети от Азербайджан, Бразилия, Индия, Казахстан, Македония, Молдова, Португалия, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна и Чехия и от България – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национален военен университет „Васил Левски“, Българска академия на науките, Министерство на земеделието и горите, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Селскостопанска академия – София и от други факултети на Тракийски университет.
Присъстващите на форума бяха поздравени с музикални произведения в изпълнение на квартет „Дианополис“ – Ямбол и изпълнение на орган от Радосвета Хъркова.
Гости на откриването на конференцията бяха: г-н Волен Дичев – Заместник областен управител на Заместник Обл.управител на Областна администрация – гр.Ямбол, проф. дсн Гюрга Михайлова – Зам.-ректор по Учебната дейност на Тракийски университет, доц. д-р Стефан Рибарски – Помощник ректор на Тракийски университет, проф. д-р Мая Гълъбова, дм – Декан на Медицински факултет при Тракийски университет, проф. д-р Веселин Видев – Зам.-декан по научната дейност на Стопански факултет при Тракийски университет, г-н Здравко Динев – Началник на отдел в Регионално управление по образованието – Ямбол, г-жа Деница Цонева – Управител на Областен информационен център, г-н Стойчо Стойчев – Председател на Ямболска търговско-промишлена палата, г-жа Даниела Илчева – представител на Ямболска търговско-промишлена палата , г-жа Мария Кунчева – Директор на Стопанско предприятие „Студентски общежития и столове“ – клон Ямбол, г-жа Моника Петрова – Директор на Професионална гимназия по Подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров“, инж. Бистра Костова – Зам.-директор на Професионална гимназия по Подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров“, г-жа Емилия Кремъкова – Директор на Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол, г-н Йордан Милков – Директор на Езикова гимназия „В. Карагьозов“ – Ямбол, инж. Антоанета Колева – Зам.-директор на Професионална Гимназия по текстил и облекло – Сливен, инж. Александър Стойков – Управител на „Иваго България“ ООД, г-жа Елина Ангелова – представител на фирма „Интерагри България“ – АД.
Участниците в конференцията бяха приветствани от доц. д-р Нели Георгиева, Декан на Факултет „Техника и технологии“, която подчерта доказания международен престиж и значението на форума за интернационализацията в областта на висшето образование и наука.
Приветствие от името на ректорското ръководство поднесе проф. Гюрга Михайлова, Зам.-ректор по Учебната дейност на университета. Участниците бяха поздравени и от Зам.-областния управител на област Ямбол – г-н Волен Дичев, от проф. д-р Мая Гълъбова, дм – Декан на Медицински факултет при Тракийски университет и от проф. Лина Йорданова – Зам.-директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора.
По повод откриването на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019 постъпиха поздравителни адреси от името на:
– г-жа Султанка Петрова – Зам.-министър на труда и социалната политика,
– г-жа Деница Цонева – Управител на Областен информационен център;
– проф. Драгомир Янков – Директор на Института по инженерна химия при БАН;
– проф. Коста Бошнаков – Председател на Съюза по Автоматика и информатика „Джон Атанасов“;
– доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора (ТрУ);
– проф. д-р Надка Костадинова – Декан на Стопански факултет при ТрУ;
– проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – Директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при ТрУ;
– проф.Христина Милчева,дп – Директор на Медицински колеж при ТрУ.

Пленарната сесия беше открита с доклад на проф. Костадин Костадинов, Ръководител на научно направление „Механика на дискретни системи“ в Института по механика към БАН, Мениджър „Интелектуална собственост“ в Института по полимери към БАН и съветник на министъра на образованието и науката и доц.д-р Владимир Котев от Катедра „Механика на дискретните системи“ в Института по механика – БАН на тема „BioMRA технология за роботи – за микро и нано-био приложения“.
Пленарни доклади изнесоха и проф. Севинч Гюлсечен – Директор на Департамента по информатика, Истанбулски университет, Турция на тема „Дигитална трансформация в образованието: активни учащи се“ и проф. Лина Йорданова – Зам.-директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора на тема „Обучение в майсторство – един опит за прилагане“.
На 17 октомври Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019 продължи със СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ, посветена на 55 години висше образование в Ямбол – “Интернационализацията на висшето образование – двигател за развитието на Ямболския регион и България“ и със заседания по секции. В секциите “Компютърни технологии и приложна математика”, “Образователни технологии”, “Електрическо инженерство, електроника и автоматика“, “Енергетика, енергийна ефективност и архитектура”, “Моден и текстилен дизайн и технологии”, “Хранителна наука и технологии” и “Техника и технологии в машинното, аграрното и транспортното инженерство“ бяха изнесени 105 доклади, представени от над 180 учени, участвали в конференцията. Работата по секции продължи и на 18 октомври.